Akcesoria

Zespół (płaszcz) wodny Jøtul I 18

Koncepcja zespołu wodnego Jotul I 18 oparta została na założeniu, że ciepło do ogrzania wody może być pozyskane wyłącznie ze spalin. Pozwala to utrzymać wysoką temperaturę w komorze paleniskowej przy równoczesnym obniżeniu temperatury spalin. Wymmiennik ten zbudowany jest z blachy stalowej w formie walca, wewnątrz którego układem płomieniówek przepływają spaliny. Zastosowanie deflektora wermikulitowego, tworzącego drugą komorę dopalającą, zwiększa efektywność urządzenia i obniża emisję CO do 0,16%. Spaliny przepływając układem płomieniówek ogrzewają wodę doprowadzaną dolotem w dolnej części wymiennika. Ciepła woda odbierana jest króćcem w górnej części zespołu wodnego. Do zespołu wodnego dołączona jest szczotka dopasowana do przekroju płomieniówek, co w sposób znaczący ułatwia proces czyszczenia. Zespół wodny może współpracować z instalacjami grzejników oraz ogrzewania podłogowego, zasilanymi piecami c.o. na paliwa stałe, gaz, olej, prąd oraz pompami ciepła i bateriami słonecznymi. Może być wykorzystany również jako pojedyncze źródło ciepła, a także, poprzez odpowiednie podłączenia hydrauliczne, do podgrzewania wody użytkowej.

Specyfikacja

  • zgodny z normą PN-EN 13229
  • posiada oznaczenie CE
  • moc nominalna 9 kW
  • całkowita moc nominalna 24 kW
  • wykonany ze stali gr. 4 mm
  • wermakulitiwy deflektor
  • unikalny układ płomieniówek
  • odzyskuje ciepło ze spalin
  • obniża emisję CO do 0,16%